Verantwoord wild schieten

Door de toegenomen populariteit van het wild schieten, is het ook noodzaak geworden dat er bepaalde regels worden opgesteld die ervoor zorgen dat dit op een verantwoorde manier gebeurt. Met een verantwoorde manier wordt bedoelt dat het voorop moet staan dat het leven en de levenswijze van de dieren gerespecteerd wordt en dus niet teveel verstoord worden. Hiervoor is het nodig dat een natuurfotograaf bekend is met het gedrag van de diverse diersoorten, zodat deze op een goede manier kan worden gefotografeerd. Als deze kennis aanwezig is, kan er pas gesproken worden over het nemen van verantwoorde foto's.

Verstoor de rust niet

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat fotografen de natuur verstoren. Daarom zijn er een aantal regels opgesteld die dit kunnen voorkomen. Dit zijn onder andere dat de dieren alleen in hun eigen leefomgeving gefotografeerd mogen worden. Hierbij mogen er geen dieren gevangen of verontrust worden. Ook is het onverantwoord om de dieren voedsel aan te bieden, om zo een mooie foto te kunnen maken. Daarnaast mogen er alleen nesten worden gefotografeerd als dit de dieren niet verstoort. Ook moet er sprake zijn van een gepaste afstand tussen fotograaf en dier. Als laatste is het zo dat de natuur niet beschadigt mag worden en dat er dus geen afval achter gelaten mag worden.

Hou rekening met bedreigde diersoorten

Er zijn natuurorganisaties die het verbieden om dicht bij een nest te komen en hier een foto van te maken. Dit komt omdat dit de rust van deze dieren kan verstoren en het is zelfs mogelijk dat het de dieren zo afschrikt dat ze niet meer terugkomen om hun jongen te verzorgen. Ook verbieden sommige natuurorganisaties het fotograferen van bedreigde diersoorten. Als laatste is het nog zo dat een fotograaf de bijzondere plekjes, met bijvoorbeeld bedreigde diersoorten, niet mag verklappen, aangezien er anders een grote kans is op een grote toeloop van fotografen. Dit kan de rust heel erg verstoren en de dieren wegjagen.

< Terug naar overzicht